fbpx

Terapeutyczna moc doświadczania siebie poprzez zdjęcia

fotografia w coachingu i rozwoju osobistym

Jeśli fotografia rezonuje w człowieku na poziomie emocji, to najpewniej dotknęła ona jakiejś prawdy o nim samym.

Ten niezwykły rodzaj myślenia niewerbalnego dzieje się szybko, opiera się na skojarzeniach i często nie jesteśmy go świadomi. Wtedy do głosu dochodzi intuicja i metaforyczny obraz siebie.

Terapeutyczne działanie fotografii otwiera na siebie samego. Pokazuje potrzeby emocjonalne i duchowe.

fotografia w coachingu i rozwoju osobistym

Fotografia uczy uważności, poczucia tu i teraz, zaangażowania, przeżywania i wrażliwości.

Karolina Mucha – fotografka kobiet, certyfikowana fototerapeutka pracująca w nurcie fotografii w coachingu i rozwoju osobistym w ramach CEE (Internatinal Coaching Federation – Continuing Coach Education) oraz prowadząca warsztaty rozwojowe dla kobiet.

Ukończyłam program edukacyjny: Fotografia w coachingu i rozwoju osobistym. Przez 7 tygodni pracowałam nad poszerzaniem wiedzy z tej dziedziny oraz przeszłam proces własny pod okiem mentorki, akredytowanego coacha, autorki książek i narzędzi rozwojowych – Doroty Raniszewskiej.

Od 10 lat jestem w procesie własnym, biorę udział w warsztatach rozwojowych oraz pracuję z kobietami za pomocą sesji zdjęciowych.  Na swojej drodze poszukuję najpiękniejszych narzędzi pozwalających odkryć kobiecy potencjał i moc. Praktykuję je i doświadczam by się dzielić nimi z innymi.

Oferta warsztatowa 2023

Warsztat "Moje najważniejsze zdjęcie."

Grupa: maksymalnie 10 osób
Czas trwania: 3 godziny
Cena: 1200 zł.

Opis: Praca ze zdjęciem z dzieciństwa pozwala zrozumieć kim jestem? Jakie są moje główne wartości w życiu? Jaki jest mój potencjał i marzenia oraz czy go w pełni realizuję w życiu? Jaka jest moja unikalność w świecie? Praca z najważniejszym zdjęciem mówi o tożsamości i potrzebach, pomaga budować zaufanie i szacunek, otwartość i wiarę w siebie. Bazuje na poziomach myślenia i działania Roberta Diltsa. Jej zadaniem jest ożywienie wspomnień i odblokowanie pamięci emocjonalnej. Powstaje refleksja o tym co w przeszłości ukszatłowało wartości, przekonania, dążenia i obawy.

Warsztat "Moje zdjęcie profilowe."

Grupa: 10-12 osób
Czas trwania: 3 godziny
Cena: 1200 zł

Opis: Opowieść o sobie. Kreacja siebie i chęć bycia postrzeganą w określony sposób. Źródło poznania siebie oraz afirmacja życia.

Warsztat "Fotoalbum życia."

Grupa: 10 osób
Czas trwania: 3 godziny
Cena: 1200 zł

Opis: Układając album życia obserwuje się poszczególne zdjęcia, grupy zdjęć oraz fotoalbum jako całość. Sposób układania zdjęć i sam proces wnoszą ważne aspekty poznania siebie. Rozwija samoświadomość i kontemplowanie siebie, samoodkrywanie i poczucie harmonii. Działa medytacyjnie i terapeutycznie.

Warsztat "Kolaż życia."

Grupa: 10 osób
Czas trwania: 3 godziny
Cena: 1200 zł

Opis: Wizja siebie i swoich wartości. Rozwija samoświadomość, pozwala odkryć swoje potrzeby i marzenia. Jako obraz może być pozytywną kotwicą do zmian w życiu i wizualizacji najlepszej wersji siebie.

Warsztat "Ja w relacji z drugim człowiekiem."

Grupa: 10 osób
Czas trwania: 3 godziny
Cena: 1200 zł

Opis: Zdjęcie z kimś ważnym pokazuje naszą umiejętność budowania relacji. Praca ta pozwala zajrzeć w głąb uczuć własnych oraz drugiego człowieka.

Warsztat "Autoportret w przyszłości."

Grupa: 10 osób
Czas trwania: cykl dwóch spotkań po 3 godziny. Część 1 – przygotowanie do stworzenia autoportretu w przyszłości. Część 2 – omówienie i proces fototerapeutyczny.
Cena: 2000 zł.

Opis: Autoportret to sposób by z zewnątrz zajrzeć do swojego środka. To proces poznawania siebie, nawiązywania kontaktu ze sobą, sposób na wyrażenie siebie, badanie, próba zrozumienia cząstek siebie, prowadzenie wewnętrznego dialogu, zbliżenie się do swojej tajemnicy i zaprzyjaźnienie się ze sobą. Praca ta służy wizualizacji siebie i swoich potrzeb i planów, wizji siebie na nadchodzącą przyszłość.

Warsztat grupowy: "Metafora życia."

Grupa: do 20 osób
Czas trwania: 2 godziny.
Cena: 1200 zł.

Opis: Budowanie relacji w grupie. Indywidualna opowieść i osobiste skojarzenia jako proces tworzenia grupowej historii. Praca z kartami metaforycznymi.

Warsztat grupowy: "Mój punkt widzenia."

Grupa: do 20 osób
Czas trwania: 2 godziny.
Cena: 1200 zł

Opis: Dyskusja na temat zdjęcia – praca w grupie lub w dwójkach. Odkrywanie różnorodności punktów widzenia. Nauka tolerancji, akceptacji i aktywnego słuchania.

Warsztat: "Strumień świadomości."

Grupa: do 20 osób
Czas trwania: 2 godziny.
Cena: 1200 zł

Opis: Praca grupowa ze zdjęciem, obrazem, kartą metaforyczną. Tworzenie własnych strumieni świadomości – zestawu słów powstających z patrzenia na obraz bez oceny ich jakości i sensu. Służy rozwijaniu umiejętności werbalnych, odwagi i śmiałości w wyrażaniu się.

Warsztat: "Fotowiersz."

Grupa: 10 osób
Czas trwania: 2 godziny
Cena: 1200 zł

Opis: Tworzenie wierszy z procesu strumienia świadomości. Rozwija kreatywność i wiarę we własne zdolności twórcze. Daje głębokie poczucie własnego “tu i teraz” oraz poczucia swojego momentu w życiu.

Warsztat: "Fotograficzna opowieść."

Grupa: 20 osób
Czas trwania: cykl dwóch spotkań po 3 godziny. Część 1 – przygotowanie do stworzenia fotograficznej opowieści. Część 2 – omówienie i proces fototerapeutyczny.
Cena: 2000 zł.

Opis: Kolaż zdjęć na dany temat np. moje podwórko, moje miasto, moje inspiracje itp. Rozbudza ciekawość i zainteresowanie oraz podnosi energię. Uruchamia twórcze myślenie i zmienia postrzeganie codzienności. Budzi motywację do działania. Świetnie sprawdza się jako zadanie dla uczniów lub osób cierpiących na wypalenie życiowe.

Warsztat: "Spacer fotograficzny."

Grupa: 10 osób
Czas trwania: 3 godziny
Cena: 1200 zł

Opis: Poszukiwanie kadrów, które reprezentują temat rozwojowy. Dzięki temu powstają symbole, a każdy uczestnik wchodzi w siebie, koncentruje się i krystalizuje swoje myśli. W omówieniu przyglądamy się tematowi, procesowi tworzenia oraz szukamy reprezentacji obrazu. Tematem może być zmiana – wtedy wydrukowany symbol odnaleziony podczas spaceru i zamknięty w kadrze ma moc kotwiczenia osobistej transformacji w podświadomości.

Warsztat: "Ćwiczenie obserwacji i uważności."

Grupa: do 20 osób
Czas trwania: 2 godziny.
Cena: 1200 zł

Opis: Praca nad wybranym obrazem, zdjęciem, kartą metaforyczną. Ćwiczenie rozwija umiejętność uważnego patrzenia oraz sprawnego formułowania wypowiedzi wraz z trafnością doboru słów. Rozwój odbywa się dzięki przyjrzeniu się pięciu płaszczyznom analizy obrazu. Celem zadania jest pobudzenie zdolności do interpretacji obrazów, rozumienia świata i adekwatnego reagowania na przeróżne zdarzenia. Uczy zauważać i uświadamiać sobie co czuję w odniesieniu do tego co widzę. Rozwija umiejętność słuchania innych, akceptacji, współpracy i śmiałości wypowiedzi.

Warsztat: "Moje punctum."

Grupa: do 20 osób
Czas trwania: 2 godziny.
Cena: 1200 zł

Opis: Praca nad wybranym obrazem, zdjęciem, kartą metaforyczną. Przyglądanie się temu, jak każdy z nas odbiera obraz poprzez własne filtry. Jeden obraz, a indywidualna treść dla każdej osoby. Rozwija umiejętność słuchania innych, akceptacji, współpracy i śmiałości wypowiedzi. Odkrywanie różnorodności punktów widzenia. Nauka tolerancji i akceptacji odmiennych poglądów.

Warsztat fotograficzno-rozwojowy: "Mój autoportret."

Grupa: 10 osób
Czas trwania: cykl dwóch spotkań po 3 godziny. Część 1 – przygotowanie do stworzenia autoportretu w przyszłości oraz jego stworzenie. Część 2 – wydruk autoportretów, omówienie i proces fototerapeutyczny.
Cena: 2000 zł.

Opis: Proces tworzenia autoportretu oraz refleksja na temat zdjęcia i procesu twórczego. Pozwala rozwinąć samoakceptację, zapoznaje ze sobą, wspiera poczucie własnej wartości.

Warsztat "Fotoprojekcja."

Grupa: 10-12 osób
Czas trwania: 2 godziny.
Cena: 1200 zł

Opis: Praca z kartami metaforycznymi AHA. Intuicyjny wybór zdjęć jako metafora lub ilustracja spostrzeżeń na własny temat. Rozmowa o uczuciach i potrzebach.

Warsztat: "Tryptyk."

Grupa: 20 osób
Czas trwania: 2 godziny.
Cena: 1200 zł

Opis: Praca z trzema wybranymi zdjęciami. Opowieść o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Proces terapeutyczny i rozwojowy. Poznanie siebie, swoich potrzeb i kluczowych wartości. Drugą wersją jest praca w dwóch grupach nad danym tematem. Tworzenie społeczności, która wspólnie buduje narrację. Rozbudza umiejętność tworzenia czegoś razem, zaznaczania swojej indywidualności w grupie, aktywnego słuchania innych oraz dyskusji na dany temat.

Warsztat: "Fotodziennik."

Grupa: 10 osób
Czas trwania: cykl dwóch spotkań po 3 godziny. Część 1 – przygotowanie do stworzenia fotodziennika. Część 2 – wydruk fotodziennika i omówienia procesu.
Cena: 2000 zł.

Opis: Wprowadzenie do fotodziennika oraz fotografii jako narzędzia terapeutycznego. Praca własna ze stworzeniem cyklu fotografii na określony temat (np. przez tydzień jedno zdjęcie każdego dnia). Omówienie cyklu jako procesu zachodzącej w człowieku zmiany i jego obserwacji życia. Warsztat wzmacnia chęć do wytrwania w zmianie. Rozbudza ciekawość i zainteresowanie oraz podnosi energię. Uruchamia twórcze myślenie i zmienia postrzeganie codzienności. Budzi motywację do działania.

Warsztat: "Autoprezentacja."

Grupa: 10-12 osób
Czas trwania: 3 godziny.
Cena: 1200 zł

Opis: Praca ze zdjęciami, które reprezentują wartości oraz nazywanie ich i tworzenie osobistego motta. Rozwija umiejętność komunikacji, formułowania myśli w klarowny sposób, trafny i świadomy dobór słów, spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wzbudzanie zaufania, autentyczności oraz naturalności.

Warsztat: "Ucieleśnienie - człowiek i emocje."

Grupa: do 20 osób
Czas trwania: 2 godziny.
Cena: 1200 zł

Opis: Praca ze zdjęciem reprezentującym emocje. Wchodzenie w rolę i ucieleśnienie emocji. Dyskusja na temat czucia.

Warsztat fotograficzny podstawy - teoria i zasady.

Grupa: do 20 osób
Czas trwania: 3 godziny.
Cena: 1500 zł

Opis: Podstawy fotografii oraz przykłady i dyskusja na temat zdjęć.

Warsztat fotograficzny podstawy wprowadzenie i praktyka - fotografia ludzi.

Grupa: do 20 osób
Czas trwania: 3 godziny.
Cena: 1500 zł

Opis: Podstawy fotografii ludzi, przykłady, warsztat praktyczny – ćwiczenia, omówienie.

Warsztat fotograficzny podstawy wprowadzenie i praktyka - fotografia makro.

Grupa: do 20 osób
Czas trwania: 3 godziny.
Cena: 1500 zł

Opis: Podstawy fotografii makro, przykłady, warsztat praktyczny – ćwiczenia, omówienie.

Warsztat fotograficzny podstawy wprowadzenie i praktyka - fotografia kulinarna.

Grupa: do 20 osób
Czas trwania: 3 godziny.
Cena: 1500 zł

Opis: Podstawy fotografii kulinarnej, przykłady, warsztat praktyczny – ćwiczenia, omówienie.

Warsztat fotograficzny podstawy wprowadzenie i praktyka - fotografia architektury.

Grupa: do 20 osób
Czas trwania: 3 godziny.
Cena: 1500 zł

Podstawy fotografii architektury, przykłady, warsztat praktyczny – ćwiczenia, omówienie.

Baśnioterapia.

Grupa: 10-12 osób
Czas trwania: 2 godziny.
Cena: 1200 zł

Opis: Baśnie pomagają zrozumieć siebie i świat, ponieważ mówią językiem symboli i metafor, który jest zrozumiały dla wszystkich. Baśnie, które dotrwały do naszych czasów zawierają esencję pytań i odpowiedzi. Warsztaty te poszerzają świadomość i pozwalają odkryć siebie. Jest to cykl, który można prowadzić w sposób ciągły, gdyż potencjał i ilość baśni jest ogromna.

Moje warsztaty pozwalają:

Rozwój za pomocą fotografii polecam jako:

Kontakt

Zapraszam do zadania dodatkowych pytań oraz do sprawdzenia mojego grafiku dostępności poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. Po zostawieniu numeru telefonu skontaktuję się z Państwem w przeciągu 24 h.

Adres mailowy: jestem@femintu.pl
Numer telefonu: 888-453-629

Scroll to Top